Phương Trang muốn đầu tư nâng cấp các tuyến xe buýt của Đồng Tháp

Để nâng cao chất lượng dịch vụ các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 21/11, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines về việc phát triển các tuyến xe buýt của Đồng Tháp.

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với nhà đầu tư về phát triển hệ thống xe buýtLãnh đạo tỉnh trao đổi với nhà đầu tư về phát triển hệ thống xe buýt

Sở Giao thông vận tải đã thông tin đến nhà đầu tư về kế hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025; kế hoạch tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến xe buýt, tiêu chí lựa chọn; các chính sách hỗ trợ phát triển vận tải xe buýt tại địa phương v.v..

Qua đó, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines bày tỏ mong muốn được đầu tư hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Đồng Tháp để khai thác toàn bộ các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Về hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ xe buýt, đơn vị này kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí nơi đậu, đỗ xe tại các điểm đầu – cuối của tuyến; tỉnh nên có quy định chi tiết hơn về tiêu chuẩn kỹ thuật xe buýt; đồng thời cam kết sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống xe buýt với chất lượng tốt nhất, ứng dụng công nghệ thông tin trong các dịch vụ nhằm mang đến tiện ích cho hành khách.

Để có đủ cơ sở lựa chọn đơn vị khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ các tuyến xe buýt trên địa bàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu các kiến nghị của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh các vấn đề liên quan, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng thống nhất cho Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines tiến hành nghiên cứu, khảo sát để có đề xuất với ngành chức năng tỉnh về đầu tư phát triển tuyến xe buýt.

Loại hình vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển và mở rộng, nhu cầu sử dụng loại phương tiện này ngày càng tăng. Trong khi đó, chất lượng dịch vụ xe buýt ngày càng giảm.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 08 tuyến xe buýt đang khai thác. Giai đoạn 2019 – 2020, tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu lại 05 tuyến hết hạn khai thác, điều chỉnh lộ trình khai thác 03 tuyến, mở mới 04 tuyến.

Giai đoạn 2021 – 2025, tổ chức đấu thầu lại 03 tuyến hết hạn khai thác, mở mới 03 tuyến xe buýt, đảm bảo kết nối với các loại hình vận tải hành khách công cộng khác, khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển ngành du lịch, dịch vụ v.v..

Nguyệt Ánh

Nguồn: https://dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/DTP/sitinternet/sitabaodientu/sitatintucsukien/sitakinhte/20191121-cong+ty+phuong+trang+tim+hieu+dau+tu+xe+buyt+tinh+dong+thap?fbclid=IwAR0mpLAa9fkY69OdohygyNwtHl5ut8c-7N6Xe7L0wsQ9IC9g9rHwiMV5L0I

Loading...