Thanh Hóa: Đặt tên 20 đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc và 18 đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh

HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 16-6-2020 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc. Theo đó, đặt tên 20 đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, cụ thể như sau:

Đường Bà Triệu: Từ cầu Bản, trục chính hướng Đông – Tây, Km 211+200 (Quốc lộ 10) đến giáp thôn Đại Hữu, xã Mỹ Lộc Km 214+450 (Quốc lộ 10); chiều dài 3,250 km, chiều rộng 12,6m.

Đường Tổ Hữu: Từ giáp làng Đại Thống, xã Lộc Sơn, Km 7+800 (Tỉnh lộ 526B) đến ngã tư Bưu điện huyện, Km 214+300 (Quốc lộ 10); chiều dài 1,540km, chiều rộng 16m.

Đường Phạm Bành: Từ ngã tư Bưu điện huyện, Km 7+300 (Tỉnh lộ 526B) đến giáp thôn Bái Trung, xã Hòa Lộc; chiều dài 3,505 km, chiều rộng 16m.

Đường Phạm Thanh: Từ Km 211+200, đường liên xã qua cống Xi phông (Quốc lộ 10) đến thôn Đại Thống, xã Lộc Sơn; chiều dài 3,020km, chiều rộng 4,5m.

Một góc thị trấn Hậu Lộc hôm nay. Ảnh: Xuân Cường

Đường Hoàng Xuân Viện: Từ Km 212+468 (Quốc lộ 10) đến đầu đường Lê Hồng Quế; chiều dài 1,269 km, chiều rộng 4m.

Đường Lê Hồng Quế: Từ Km 212+468 (Quốc lộ 10) đến cầu Hà Phấn, xã Tuy Lộc; chiều dài 2,931 km, chiều rộng 4,5m.

Đường Bùi Đạt: Từ Km 212+470 (Quốc lộ 10) đến giáp cống Nguyễn, xã Xuân Lộc; chiều dài 2,578km, chiều rộng 5m.

Đường Hoàng Bật Đạt: Từ Km 212+530 (Quốc lộ 10) đến giáp cống Nguyễn, xã Xuân Lộc; chiều dài 2,578km, chiều rộng 7m.

Đường Hoàng Xung Phong: Từ Km 212+720 (Quốc lộc 10) vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến đường vành đai thị trấn giáp với đường Mẹ Tơm; chiều dài 0,93km, chiều rộng 7m.

Đường Trịnh Ngọc Điệt: Từ Km 212+950 (Quốc lộ 10), vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến đường Phạm Bành; chiều dài 1,25km, chiều rộng 7m.

Đường Đinh Chương Lân: Từ Km 212+950 (Quốc lộ 10) vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến giáp đường Mẹ Tơm; chiều dài 0,84km, chiều rộng 6m.

Đường Hoàng Tiến Trình: Từ Km 213+110 (Quốc lộ 10) vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến giáp đường Phạm Bành; chiều dài 1,19km, chiều rộng 7m.

Đường Nguyễn Tạo: Từ Km 213+300 (Quốc lộ 10) vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến đường Phạm Bành; chiều dài 1,16km, chiều rộng 5m.

Đường Nguyễn Chí Hiền: Từ Km 213+500 (Quốc lộ 10) vuông góc trục chính đường Bà Triệu đến thôn Đông Hòa, xã Xuân Lộc; chiều dài 1,5km, chiều rộng 7m.

Đường Mẹ Tơm: Từ đường Hoàng Bật Đạt đến đường Nguyễn Chí Hiền; chiều dài 1,5km, chiều rộng 7m.

Đường Lưu Cộng Hòa: Từ sau trạm bơm Phú Cường đến Bệnh viện Đa khoa huyện; chiều dài 1,230km, chiều rộng 7m.

Đường Hoàng Văn Hiều: Từ sau Chi nhánh Thủy lợi Hậu Lộc đến cầu Do Hạ (đường Bà Triệu); chiều dài 1,850km, chiều rộng 7m.

Đường Đinh Chương Dương: Từ bãi Nghè, xã Lộc Tân đến đường Phạm Thanh; chiều dài 2,150km, chiều rộng 6m.

Đường Nguyễn Xuân Trạc: Từ cầu Tống Ngọc, xã Lộc Tân đến đường Phạm Thanh; chiều dài 1,3km, chiều rộng 6m.

Đường Lê Tất Đắc: Từ đường Hoàng Bật Đạt, phía Nam trường Trung học cơ sở Xuân Lộc đến thôn Đại Hữu, xã Mỹ Lộc; chiều dài 1,5km, chiều rộng 4,5m.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết số 276/NQ-HĐND và các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện.

HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 16-6-2020 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh. Theo đó, đặt tên 18 đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, cụ thể như sau:

Đường Mường Chính: Từ đoạn tiếp giáp ranh giới giữa huyện Lang Chánh và huyện Ngọc Lặc tại Km 98+700 đến km 92+500 (Quốc lộ 15A) làng Cui, xã Đồng Lương, chiều dài 6.200m, chiều rộng lOm.

Đường Châu Lang: Từ ngã ba tiếp giáp giữa Quốc lộ 15A và Tỉnh lộ 530, đường Mường Chính (ngã ba Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh) Km 00+00 đến Km 2+900 (Tỉnh lộ 530) giáp ranh giới Thôn Tân Thành, xã Tân Phúc, chiều dài 2.900m, chiều rộng 10m.

Đường Mười lăm tháng hai (15/02): Từ đoạn giáp làng Cui, xã Đồng Lương Km 00+00 (Quốc lộ 15A) đến cuối đoạn giáp ngã tư Tỉnh lộ 530, đường Châu Lang, Khu phố Lê Lợi tại Km 1+170, chiều dài 1.170m, chiều rộng 10

Đường Quyết Thắng: Từ đoạn giáp đường Châu Lang, Khu phố Lê Lai Km 00+00 (Tỉnh lộ 530B) đến đoạn cuối giáp ranh giới bản Giàng Vìn, xã Trí Nang Km 4+830, chiều dài 4.830m, chiều rộng 10

Đường Đinh Lễ: Từ đoạn giáp với Tỉnh lộ 530 đường Châu Lang (đầu cầu Hón Lưỡi) Khu phố Chí Linh Km 00+00 đến đoạn giáp ranh giới làng Tỉu, thị trấn Lang Chánh Km 2+500, chiều dài 2.500m, chiều rộng 5m.

Đường Quang Hiến: Từ đoạn tiếp giáp với đường Quyết Thắng thuộc làng Phống Bàn (tuyến đường đi Cụm công nghiệp Bãi Bùi) Km 00+00 (Tỉnh lộ 530) đến đoạn giáp ranh giới làng Ang, xã Giao An tại Km 4+00, chiều dài 4.000m, chiều rộng 5m.

Đường Pù Rinh: Từ đoạn tiếp giáp với đường Lê Khôi (ngã ba biển chỉ dẫn đến Chùa Mèo) làng Chiềng Ban 1 Km 00+00 đến đoạn giáp ranh giới thôn Tân Thuỷ, xã Tân Phúc Km 3+100, chiều dài 3.000m, chiều rộng 5m.

Đường Văn Hiển: Từ đoạn giáp với Tỉnh lộ 530 đường Quyết Thắng, làng Phong Bàn Km 00+00 đến đoạn giáp với ranh giới làng Oi tại Km 2+600, chiều dài 2600m, chiều rộng 7m.

Đường Lê Bồi: Từ đoạn tiếp giáp với đường Mười lăm tháng hai (15/02) (Trung tâm Học tập cộng đồng thị trấn Lang Chánh) khu phố Nguyễn Trãi Km 00+00 đến đoạn tiếp giáp với Tỉnh lộ 530B đường Châu Lang, làng Chiềng Ban 2 tại Kml+700, chiều dài 1.700m, chiều rộng 7m.

Đường Bảo Ninh Lương: Từ đoạn giáp Tỉnh lộ 530, đường Châu Lang (đầu cầu Hón Lưỡi), khu phố Lê Lợi Km 00+00 đến đoạn ngã tư Tỉnh lộ 530, đường Quyết Thắng thuộc Khu phố Chiềng Trải Km 1+600, chiều dài 1600m, chiều rộng 8m.

Đường Lê Thạch: Từ đoạn tiếp giáp với đường Pù Rinh (trường Mầm non 2 thị trấn Lang Chánh ) làng Chiềng Ban 1 tại Km 00+00 đến bến Sông Âm thuộc làng Chiềng Ban 1 Km 1+300, chiều dài 1.300m, chiều rộng 5m.

Đường Lê Thành: Từ đoạn nối với đường Mười lăm tháng hai (15/02) (đổi diện Ban chỉ huy quân sự huyện) Khu phố Nguyễn Trãi Km 00+00 đến đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 15A đường Mường Chính (Cửa hàng xăng dầu VNLAND) thuộc khu phố Nguyễn Trãi Km 1+50, chiều dài 1.050m, chiều rộng 5m.

Đường Lê Văn Linh: Từ đoạn tiếp nối đường Mười lăm tháng hai (15/02) (Trụ sở phòng Giáo dục và đào tạo huyện) Khu phố Lê Lợi Km 0+00 đến đoạn tiếp nối với đường Bảo Ninh Lương, Khu phố Chiềng Trải Km 00+800, chiều dài 800m, chiều rộng 6m.

Đường Lê Khôi: Từ đoạn tiếp giáp với ngã tư, đường Quyết Thắng thuộc Khu phố Chiềng Trải Km 00+00 (Tỉnh lộ 530) đến đoạn tiếp giáp với đường Quyết Thắng thuộc làng Phống Bàn, thị trấn Lang Chánh Km 00+700 (Tỉnh lộ 530), chiều dài 700m, chiều rộng 8m.

Thị trấn Lang Chánh hôm nay

Đường Lê Sao: Từ đoạn giáp với đường Châu Lang, thuộc Khu phố Lê Lợi Km 00+00 (Tỉnh lộ 530) đến đoạn tiếp giáp với đường Lê Thành (đập tràn Hón Lưỡi), Khu phố Nguyễn Trãi Km 00+630 (Tỉnh lộ 530), chiều dài 630m, chiều rộng lOm.

Đường Thanh niên: Từ đoạn nối ngã ba đường Lê Văn Linh, Khu phố Chiềng Trải Km 00+00, đến đoạn giáp với ngã ba đường Bảo Ninh Lương, Khu phố Chiềng Trải Km 00 + 550, chiều dài 550m, chiều rộng 5m.

Đường Đinh Lan: Từ đoạn nối với đường Lê Khôi (trạm Thuỷ văn huyện Lang Chánh), Khu phố Chiềng Trải Km 00+00 đến đoạn tiếp giáp với đường Châu Lang, Khu phố Lê Lai Km 00+450 (Tỉnh lộ 530B), chiều dài 450m, chiều rộng 5m.

Đường Lê Ninh: Từ đoạn ngã ba tiếp nối đường Lê Văn Linh, Khu phố Lê Lai Km 00+00 đến ngã ba tiếp giáp tiếp nối đường Quyết Thắng thuộc Khu phố Lê Lai Km 00+330 (Tỉnh lộ 530), chiều dài 330m, chiều rộng 8m.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Báo Thanh Hóa

http://baothanhhoa. vn/thoi-su/dat-ten-18-duong-tren-dia-ban-thi-tran-lang-chanh/121323.htm

http://baothanhhoa. vn/thoi-su/dat-ten-20-duong-tren-dia-ban-thi-tran-hau-loc/121321.htm

Loading...